Gandhara-Figur 'Avalokiteshvara'

Gandhara-Figur
Gandhara-Figur 'Avalokiteshvara'
Erlös: € 117.000